ఆధునిక రాజ్యాంగ సంస్థలు/సహాయులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సహాయులు.

1. శ్రీయుత మల్లిడి సత్యనారాయణ రెడ్డిగారు, రామచంద్రపురము.

2. శ్రీయుత డా. తోలేటి కనకరాజుగారు, రామచంద్రపురము.

3. శ్రీయుత ముక్కవిల్లి వేంకట నారాయణగారు, రామచంద్రపురము.

4. శ్రీయుత మెట్ల రామమూర్తిగారు, ధవళేశ్వరం.

5. శ్రీయుత పున్నమరాజు వేంకట్రాయుడుగారు, కాకినాడ.

6. శ్రీయుత పోలిశెట్టి స్వామినాయుడుగారు, గూడాల.

7. శ్రీయుత పొక్కులూరి సుబ్బారావుగారు, రామచంద్రపురం.

8. శ్రీయుత బిక్కిన వీరరాఘవులుచౌదరీగారు, చోడవరం.

9. శ్రీయుత నీరుకొండ వేంకటరత్నంచౌదరీగారు, సీతానగరం.

10. శ్రీయుత శ్రీపాదం వెంకన్నగారు, కాకినాడ.

11. శ్రీయుత పోకల సరయ్యనాయుడుగారు, కాకినాడ.

12. శ్రీయుత పైండా వేంకటరమణమూర్తిగారు, కాకినాడ.

13. శ్రీయుత మర్ల ఫణిశాస్త్రిగారు, ఆర్యవటం.

14. శ్రీయుత వట్టికూటి ఆదినారాయణగారు, కూర్మాపురం.

15. శ్రీయుత డా. వేదాంతం వేంకటకృష్ణయ్యగారు, కాకినాడ. 16. శ్రీయుత నాగదేవర సూర్యరావుగారు, సోమేశ్వరం.

17. శ్రీయుత చిట్టూరి వేంకటదుర్గాప్రకాశరావుగారు, కూళ్లమల్లవరం.

18. శ్రీయుత బుద్ధవరపు మహదేవుడుగారు, రామచంద్రపురం.

19. శ్రీయుత జోశ్యుల రామచంద్రరావుగారు, రామచంద్రపురం.

20. శ్రీయుత బాలాంత్రపు వేంకటకృష్ణారావుగారు, రామచంద్రపురం.

21. శ్రీయుత మిత్తింటి మందేశ్వర్రావుగారు, రామచంద్రపురం.

22. శ్రీయుత డా. కె. యల్. నరసింహారావుగారు, రాజమండ్రి.

23. శ్రీయుత డా. శివరాజు రామారావుగారు, రాజమండ్రి.

24. శ్రీయుత డా. పాలకోడేటి గురుమూర్తిగారు, రాజమండ్రి.

25. శ్రీయుత డా. ఎ. బి. నాగేశ్వరరావుగారు, రాజమండ్రి.

26. శ్రీయుత బిక్కిన వీరాస్వామిచౌదరీగారు, తాటిపాక.

27. శ్రీయుత మారిన సుబ్బారావుగారు, దోసకాయలపల్లి.

28. శ్రీయుత కాకుళవరపు శేషగిరిరావుగారు, కాకినాడ.

29. శ్రీయుత ములుకుట్ల వేంకటశాస్త్రిగారు, కాకినాడ. 30. శ్రీయుత పెద్దాడ రామస్వామిగారు, కాకినాడ.

31. శ్రీయుత గంటి నరంహశర్మగారు, పేరూరు.

32. శ్రీయుత చాగంటి అచ్యుతలింగంగారు, అమలాపురం.

33. శ్రీయుత నేత్రకంటి వేంకటయోగానందరావుగారు, కాకినాడ.

34. శ్రీయుత బులుసు గంగారాయుడుగారు, కొమానపల్లి.

35. శ్రీయుత చాగంటి వేణుగోపాలకృష్ణారావుగారు, నల్లూరు.

36. శ్రీయుత ఉప్పులూరి రామమూర్తిగారు, మూలస్థానం.

37. శ్రీయుత చెలికాని సూర్యనారాయణమూర్తిగారు, ఆర్యవటం.

38. వేమూరి విశ్వనాధశర్మగారు, రాజమండ్రి.

39. శ్రీయుత చావలి రామసోమయాజులుగారు, కాకినాడ.

40. శ్రీయుత యల్లాజోస్యుల వేంకటేశ్వర్లుగారు, కాకినాడ.

41. శ్రీయుత సాగిరాజు సత్యనారాయణరాజుగారు, రాపర్తిరాయవరం.

42. శ్రీయుత భావరాజు సత్యనారాయణగారు, చామర్లకోట.

43. శ్రీయుత చెలికాని బుచ్చివేంకట్రావుగారు, ఆర్యవటం.

44. శ్రీయుత గొల్లపల్లి వీర్రాజుగారు, పెద్దాపురప్పాడు.

45. శ్రీయుత రావిపాటి సత్యనారాయణచౌదరీగారు, దంగేరు. 46. శ్రీయుత ముప్పర్తి వేంకటరత్నంగారు, మోరి.

47. శ్రీయుత బోయనపల్లి రామశర్మగారు, రామచంద్రపురం.

48. శ్రీయుత పైండా వేంకటనారాయణగారు, కాకినాడ.

49. శ్రీయుత పెద్దాడ సీతాపతిరావుగారు, రాజమండ్రి.

50. శ్రీమతి బి. కామేశ్వరమ్మగారు, మైసూరు.

51. శ్రీయుత దంతుర్తి శాంతయ్యగారు, చామర్లకోట.

52. శ్రీయుత గోదావరి సత్యనారాయణగారు, కోటిఫలి.

53. శ్రీయుత మారిన నరసన్న గారు, రాజమండ్రి.

54. శ్రీయుత యామన చినసుబ్బారావుగారు, ఆరెంపూడి.

55. శ్రీయుత కమ్మ బుచ్చయ్యచౌదరీగారు, కపిళేశ్వరపురం.

56. శ్రీయుత బులుసు సర్వారాయుడుగారు, కపిళేశ్వరపురం.

57. శ్రీయుత చెలికాని రామా రాయణంగారు, ఆర్యవటం.

58. శ్రీయుత యార్లగడ్డ లచ్చన్న చౌదరీగారు, పెదపూడి.

59. శ్రీయుత పులుగుర్త వేంకటకృష్ణారావుగారు, రామచంద్రపురం.

60. శ్రీయుత జుజ్జవరపు వీరన్న గారు, వద్దిపర్రు.

61. శ్రీయుత పబ్బినీడి విష్ణుమూర్తిగారు, గురజనాపల్లి.

62. శ్రీయుత డా. టి. సత్యనారాయణగారు, పిఠాపురం.

63. శ్రీయుత వేపూరి గోపాలదాసుగారు, పిఠాపురం.

64. శ్రీయుత కొత్త సూర్యనారాయణగారు, పిఠాపురం.

65. శ్రీయుత ఆచంట సత్యనారాయణగారు, పిఠాపురం. 66. శ్రీయుత బాలాంత్రపు రామచంద్రరావుగారు, గుంటూరు.

67. శ్రీయుత దాట్ల సూర్యనారాయణరాజుగారు, కైకవోలు.

68. శ్రీయుత నూకల సత్యనారాయణమూర్తిగారు, కందికుప్ప.

69. శ్రీయుత పళ్ళ పెరుమాళ్లుగారు, టానేలంక.

70. శ్రీయుత ఆచంట రామకృష్ణమ్మగారు, ఉప్పూడి.

71. శ్రీయుత నూకల వేంకటరత్నంగారు, అవాతరవరం.

72. శ్రీయుత దేవత శ్రీరామమూర్తిగారు, రాజమండ్రి.

73. శ్రీయుత క్రొత్త కామరాజుగారు, పిఠాపురం.

74. శ్రీయుత కస్తూరి నరసరాజుగారు, రాజోలు.

75. శ్రీయుత నిరోగి సుబ్బారావుగారు, పెద్దాపురం.

76. శ్రీయుత చెలికాని పెదబుచ్చి వేంకట్రావుగారు, వేళంగి.

77. శ్రీయుత మెర్ల సత్యంగారు, వేళంగి.

78. శ్రీయుత మెర్ల సుబ్బారావుగారు, వేళంగి.

79. శ్రీయుత మెర్ల చినవీరన్నగారు, వేళంగి.

80. శ్రీయుత మెర్ల వేంకట్రావుగారు, వేళంగి.

81. శ్రీయుత చుండూరు సుబ్బారావుగారు, వేళంగి.

82. శ్రీయుత మెర్ల సత్తిరాజుగారు, వేళంగి.

83. శ్రీయుత తణుకు రాయుడుగారు, గొల్లపాలెం. 84. శ్రీయుత కోకా వీరభద్రరావుగారు, గొల్లపాలెం.

85. శ్రీయుత తోటకూరి వేంకట్రాజుగారు, తాడేపల్లిగూడెం.

86. శ్రీయుత నిడమర్తి గౌరీశంకరదత్తుగారు, నిడమర్రు.

87. శ్రీయుత డా. బొమ్మకంటి రామమూర్తి శాస్త్రిగారు, నిడదవోలు.

88. శ్రీయుత డా. జీడిగుంట కామరాజుగారు, నిడదవోలు.

89. శ్రీయుత డా. యర్రమిల్లి దీక్షితులుగారు, నిడదవోలు.

90. శ్రీయుత ముళ్లపూడి తిమ్మరాజుగారు, తణుకు.

91. శ్రీయుత శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహంగారు, నరసాపురం.

92. శ్రీయుత డా. సత్తిరాజు వేంకట్రావుగారు, అత్తిలి.

93. శ్రీయుత అంత్యం నరసింహమూర్తిగారు, పాలకొల్లు.

94. శ్రీయుత ఇందుకూరి లక్ష్మీపతిరాజుగారు, దువ్వ.

95. శ్రీయుత డా. చీమలకొండ సూర్యనారాయణగారు, పిప్పర.

96. శ్రీయుత డా. ముల్సూరి రంగయ్యగారు, ఏలూరు.

97. శ్రీయుత సామవేదం సత్యనారాయణగారు, వసంతవాడ.

98. శ్రీయుత కొమ్మిరెడ్డి ఆంజనేయులుగారు, పోతునూరు.

99. శ్రీయుత కొమ్మిరెడ్డి సత్యనారాయణగారు, పోతునూరు.

100. శ్రీయుత మన్నే వేంకటనారాయణగారు, దేవ.

101. శ్రీయుత మన్నె సత్యనారాయణగారు, కొడమంచలి.

102. శ్రీయుత గొడవర్తి నాగేశ్వరరావుగారు, ఆచంట. 103. శ్రీయుత ఇందుకూరి సూర్యనారాయణగారు, దువ్వ.

104. శ్రీయుత ఓసూరి నారాయణస్వామిగారు, నర్సాపురం.

105. శ్రీయుత తుమ్మలపల్లి వీరభద్రరావుగారు, పిప్పర.

106. శ్రీయుత ఆచంట జానకిరాంగారు, బెజవాడ.

107. శ్రీయుత మల్లాది సీతారామశాస్త్రిగారు, బెజవాడ.

108. శ్రీయుత పర్వతనేని భూషయ్యచౌదరీగారు, నూజల్ల.

109. శ్రీయుత తిక్కవరపు కామిరెడ్డిగారు, నెల్లూరు.

110. శ్రీయుత బెజవాడ వేంకటకృష్ణారెడ్డిగారు, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం.

112. శ్రీయుత రేబాల పట్టాభిరామరెడ్డిగారు, నెల్లూరు.

113. శ్రీయుత కొమాండూరి వేంకటాచారిగారు, హైదరాబాదు.

114. శ్రీయుత గాడేపల్లి జగన్నాధంగారు, హైదరాబాదు.

115. శ్రీయుత పి. నాగేశ్వరరావుగారు, సికిందరాబాదు.

116. శ్రీయుత్ ఆర్. శివరాంగారు, ఢిల్లీ.

117. శ్రీయుత అరవ ఆదినారాయణమూర్తిగారు, రాజమండ్రి.

118. శ్రీయుత పద్మసోల కృష్ణమూర్తిగారు, కాకినాడ.

119. శ్రీయుత బి. ఎన్. శాస్త్రిగారు, వకీలు, అమలాపురం.

120. శ్రీయుత చిట్టూరి నరసింహముగారు, కూళ్లమల్లవరము.

121. శ్రీయుత ముత్తా సత్యప్రసన్నంగారు, కాకినాడ.


___________________