ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [రు]

కదం హింసితవాన సర్పాన కషత్రియొ జనమేజయః

సర్పా వా హింసితాస తాత కిమర్దం థవిజసత్తమ

2 కిమర్దం మొక్షితాశ చైవ పన్నగాస తేన శంస మే

ఆస్తీకేన తథ ఆచక్ష్వ శరొతుమ ఇచ్ఛామ్య అశేషతః

3 [రసి]

శరొష్యసి తవం రురొ సర్వమ ఆస్తీక చరితం మహత

బరాహ్మణానాం కదయతామ ఇత్య ఉక్త్వాన్తరధీయత

4 [స]

రురుశ చాపి వనం సర్వం పర్యధావత సమన్తతః

తమ ఋషిం థరష్టుమ అన్విచ్ఛన సంశ్రాన్తొ నయపతథ భువి

5 లబ్ధసంజ్ఞొ రురుశ చాయాత తచ చాచఖ్యౌ పితుస తథా

పితా చాస్య తథ ఆఖ్యానం పృష్టః సర్వం నయవేథయత