ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్త్రిక/సంపుటము 24/సంచిక 5, 1934/సుకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర సాహిత్య

పరిషత్పత్త్రిక.

కాకినాడ.

రెండునెలల కొకసారి ప్రకటింపబడును.

సంపుటము 24. యువనామసంవత్సరము. మార్గశిరపుష్యమాసములు. సంచిక 5.

సుకవి.

జయంతి స్వామినాయనగారు, ముమ్మిడివరము.

పుట:Aandhra saahitya parishhatpattrika, sanputam 24, sanchika 5, 1934.pdf/4 పుట:Aandhra saahitya parishhatpattrika, sanputam 24, sanchika 5, 1934.pdf/5