ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/పిండిప్రోలు లక్ష్మణకవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పిండిప్రోలు లక్ష్మణకవి.


ఇతడు లంకావిజయమనబడెడు రెండాశ్వాసముల ద్వ్యర్థికావ్యమునుజేసెను. ఇత డాఱువేలనియోగిబ్రాహ్మణుడు; ఆపస్తంబసూత్రుడు; భారద్వాజగోత్రుడు; గోపాలామాత్యపుత్రుడు. ఈకవి గోదావరిమండలములోని రామచంద్రపురమునకు పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/227 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/228 పుట:Aandhra kavula charitramu muudava bhaagamu.pdf/230