ఆంధ్రుల చరిత్రము - ద్వితీయ భాగము/రాజపోషకులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Microsoft Keyboard.jpg
పాఠ్యీకరణకు సహకరించండి: పాఠ్యము టైపుచేయండి లేక పాఠ్యీకరణదోషాలు సరిదిద్దండి. మరిన్ని వివరాలు


రాజపోషకులు

ఆనరెబల్ బొబ్బిలి మహారాజాగారు, జి.సి.ఐ.ఈ.
శ్రీ పిఠాపురము రాజాగారు
శ్రీ మునగాల రాజాగారు