ఆంధ్రభాషాభూషణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

ఆంధ్రభాషాభూషణము


శ్రీమదభినవదండిబిరుదాఢ్య

మూలఘటిక కేతనకవిప్రణీతము.చెన్నపురి

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్‌సన్స్‌వారిచేఁ

బ్రకటితము.

కాపీరైట్.]

1949

[వెల. అ. 6Printed by

V. Ramaswamy Sastrulu & Sons

at the 'Vavilla' Press

Madras.

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.