అశ్వలక్షణసారము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అశ్వలక్షణసారము

ఇది

మనుమంచిభట్టు ప్రణీతము

పబ్లిషర్సు

కొండపల్లి వీరవెంకయ్య

బుక్ సెల్లరు, రాజమండ్రి.

రెండవకూర్పు 1000 ప్రతులు

కాకినాడ

కాకినాడముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రింపఁబడియె

1929

కాపీరైటు రిజిష్టర్డు]

[ 1-0-0