అభినయదర్పణమ్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీ నందికేశ్వరప్రోక్తం

అభినయదర్పణమ్‌చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్

ఇత్యేతైః, ప్రకటితం.

1934

All Rights Reserved.


ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]