అప్పుచేసి పప్పుకూడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అప్పుచేసి పప్పుకూడు (1958) సినిమా పాటలు.

పాట రచయిత సంగీతం గాయకులు
అప్పుచేసి పప్పుకూడు తినరా ఓ నరుడా, గొప్ప నీతివాక్యమిదే వినరా పామరుడా (శీర్షిక గీతం) పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల, బృందం
కాలం కాని కాలంలో కోయిల కూతలెందుకనో...కాలం కాని కాలంలో కోయిల కూతలందుకనే పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు పి.లీల, పి.సుశీల
రామ రామ శరణం, భద్రాద్రి రామ శరణం పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు పి.లీల
నవకళాసమితిలో నా దేశమును చూసి ఎచ్చటెచ్చటి జనుల్ మెచ్చవలదే...(పద్యం) పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల
ఎచటినుండి వేచెనో...ఈ చల్లని గాలి పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల, పి.లీల
సుందరాంగులను చూసిన వేళన పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు పి.లీల, ఘంటసాల, ఏ.యం.రాజా
జోహారు జైకొనరా, దేవా జోహారు జైకొనరా పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు పి.లీల
మూగవైన ఏమిలే నగుమోమె చాలులే పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఏ.యం.రాజా
ఓ పంచవన్నెల చిలకా నీకెందుకింత అలక పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల, స్వర్ణలత
ఆనందం పరమానందం... పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల, పి.లీల
కప్పనుబట్టిన పామును గప్పునబట్టంగ గ్రద్ద కనిపెట్టుండెన్...(పద్యం) పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల
నీలోపలి నాలోపలి లోలోపలి గుట్టుతెలియ...(పద్యం) పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల
చేయి చేయి కలుపరావె హాయి హాయిగా, నదురు బెదురు మనకింకా లేదు లేదుగా పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఏ.యం.రాజా, పి.లీల
కాశీకి పోయాను రామాహరి, గంగతీర్థమ్ము తెచ్చాను రామాహరి పింగళి నాగేంద్రరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఘంటసాల, స్వర్ణలత