అనార్కలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనార్కలి (1955) సినిమా పాటలు.

 1. వియోగాలే విలాపాలే విడని మా ప్రేమ ఫలితాల
 2. అందచందాలుగని ఆదరించు నా రాజా
 3. జీవితమే సఫలము రాగసుధా భరితము
 4. . జీవితమే సఫలము రాగసుధా భరితము
 5. కలవోలె మన ప్రేమ కరగిపోవునా
 6. కలిసె నెలరాజు కలువచెలిని కలిసె యువరాజు
 7. మా కధలే ముగిసెనుగా ఈ విధి స్మారకమై
 8. నను కనుగొనుమా కొనుమా మది మరువకుమా
 9. ఓ అనార్కలి ఓ అనార్కలి ప్రేమకై బ్రతుకు బలి
 10. ప్రేమ జగానా వియోగానికేనా ప్రేమ గాధ విషాదంత
 11. రాజశేఖరా నీపై మోజు తీరలేదురా
 12. రావోయి సఖా నీ ప్రియసఖి చేరగదోయి
 13. తాగిసోలేనని తలచేను లోకము
 14. తరలిపోయె అనార్కలి ఆ విధాన తారయై
 15. సోజా నా మనోహారీ సోజా సుకుమారీ సోజా
"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=అనార్కలి&oldid=102983" నుండి వెలికితీశారు