సిగ్గూ పూబంతి

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

సిగ్గు పూబంతి ఇసిరే సీతామాలచ్చి
మొగ్గ సింగారం ఇరిసే సుదతి మీనాచ్చి
సొగసు సంపెంగ గుత్తులు మెత్తగ తాకంగా
రాముని సిత్తంలో కాముడు చింతలు రేపంగా
సిగ్గు పూబంతి ఇసిరే సీతామాలచ్చి


విరజాజి పూలబంతి అరసేత మోయలేని
సుకుమారి ఈ సిన్నదేనా
శివుని విల్లు మోసిన జాన ఈ సిన్నదేనా
ఔరా అని రామయ కన్నులు నేలమాడి నవ్విన సిన్నెలు
సూసి అలకలొచ్చిన కలికి
ఏసినాది కులుకుల మొలికి


సిరసొంచి కూరుసున్న గురుసూసి సేరుతున్న
చిలకమ్మ కొనసూపు సవురు బొండుమల్లి చెండుజోరు
ఏడే ఆసూపుల తలుకు ముసురుతున్న రామయ రూపు
మెరిసే నల్లమబ్బైనాది
మెరిసే నల్లమబ్బైనాది వలపు జల్లు వరదైనాది