సరస సామ దాన భేద దండ చతుర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:త్యాగరాజ కృతులు

కాపీనారయణ-దేశాది

పల్లవి

సరససామదానభేదదండ చతుర సాటిదైవమెవరె బ్రోవవె \\సరస

చరణం

పరమ శాంభవాగ్రేసరుండనుచు బల్కు రావణుండు తెలియలేకపోయె \\సరస

హితవుమాటలెంతో బాగ బల్కితివి సతముగా నయోధ్య నిచ్చే నంటివి

నత సహోదరుని రాజుచేసి రాక హతము జేసితివి త్యాగరాజనుత \\సరస