సప్త సముద్రాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇక్షు, క్షిర, ఘ్రుత, దధి, జల, లవణ, సురా సముద్రము