శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర కృతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంపుటములు[మార్చు]

  • 3. నాటకములు:
  • 5. శ్రవణానందము, లక్షణాపరిణయము, శ్రీనివాస విలాసము, బుద్ధ చరిత్ర, ఏలా మహాత్మ్యము, పాణీగృహీత, బొబ్బిలి పట్టాభిషేకము
  • 8. గీరతము, గుంటూరుసీమ