శ్రీరామ నామం మరువాం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరామ నామం ....[మార్చు]


శ్రీరామ నామం మరువాం మరువాం
సిధ్ధము యమునకు వెరువాం వెరువాం
గోవిందునేవేళ గొలుతాం గొలుతాం
దేవుని గుణములు దలుతాం దలుతాం

విష్ణు కధలు చెవుల విందాం విందాం
వేరె కధలు చెవుల మందాం మందాం
రామదాసులు మాకు సారాం సారాం
కామదాసులు మాకు దూరం దూరాం

నారాయణుని మేము నమ్మాం నమ్మాం
నరులనింకా మేము నమ్మాం నమ్మాం
మాధవా నామము మరువాం మరువాం
మరి యమభాదకు వెరువాం వెరువాం.

అవనిజపతి సేవ మానాం మానాం
మరియొక జోలంటే మౌనాం మౌనాం
భద్రగిరీశుని కందాం కందాం
భద్రముతో మనం ఉందాం ఉందాం