శశికళ/అంకితము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అంకితము

నా ఆశయమూర్తి

నా ఆత్మపూజా పీఠస్థ

శిల్ప కళా లక్ష్మి

శశికళకే..

-బాపిరాజు

Sasi Kala, Adavi Bapiraju.pdf


ఏడాది బాపిరాజు
(ఊహాచిత్రం)
చిత్రకారుడు:- అడివి బాపిరాజు.