విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి

(1860 వ సం||రము 21 వ నంబరు ఆక్టుప్రకారము రిజష్టరుచేయఁబడినది).

1913-వ సంవత్సరాంతము వరకు

కార్య నివేదనము.

కార్యాలయము

90, స్వామినాయక వీధి, చింతాద్రిపేట, మద్రాసు.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.