విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి

(1860 వ సం||రము 21 వ నంబరు ఆక్టుప్రకారము రిజస్టరు చేయబడినది).

1913-వ సంవత్సరాంతము వరకు

కార్య నివేదనము.

కార్యాలయము

90, స్వామినాయక వీధి, చింతాద్రిపేట, మద్రాసు.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in the United States because it was in the public domain in its home country as of 1 January 2013, and was never published in the US prior to that date. This work may still be copyrighted in other countries.