వావిళ్ల నిఘంటువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భాగాలు[మార్చు]

  • వావిళ్ల నిఘంటువు (మొదటి సంపుటము - అ నుండి ఔ వరకు)[1]
  • వావిళ్ల నిఘంటువు (రెండవ సంపుటము - క నుండి ఝ వరకు)[2]
  • వావిళ్ల నిఘంటువు (మూడవ సంపుటము - ట నుండి న వరకు)[3]
  1. భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో వావిళ్ల నిఘంటువు మొదటి సంపుటము.
  2. భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో వావిళ్ల నిఘంటువు రెండవ సంపుటము.
  3. భారత డిజిటల్ లైబ్రరీలో వావిళ్ల నిఘంటువు మూడవ సంపుటము.