వారములు-అధిపతులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆది వారము, రవి వారము, భాను వారము - సూర్యుడు. సోమ వారము - చంద్రుడు. మంగళ వారము - కుజుడు. బుధ వారము - బుధుడు. గురు వారము - గురుడు/బృహస్పతి. శుక్ర వారము - శుక్రుడు. శని వారము - శని.