వాడుకరి:Matangi.rajesh

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాపేరురాజేష్,నేనూఆంధ్రలొయోలాకళాశాలలోబి.ఎద్వితీయసవత్సరంచదువుతున్నాను