వాడుకరి:మల్లిన నరసింహారావు/ప్రయోగశాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇక్కడ మనము వికీ కూర్పు చేయు విధానములు నేర్చుకోవడానికి వివిధ ప్రయోగములు చేయవచ్చు.


చుక్కలఅంచున్న డబ్బా[మార్చు]

మొదటి అక్షరం స్పేసు అవ్వడం వలన ఏర్పడిన డబ్బా అని గమనించగలరు. (పై ఉపశీర్షిక ప్రక్కనున్న మార్చు నొక్కి చూడండి)

మొదటన స్పేసు వదలని మూలాన ఇది డబ్బా బయటి గద్యమైనది. ఒక స్పేసుకింత మహిమ!


rowspan వాడి టేబులు గీయుట.[మార్చు]

సంస్కృత శీర్షిక తెలుగు శీర్షిక తెలుగు భావ శీర్షిక

సంస్కృత
పద్యః

తెలుగు
పద్యః

భావము

సంస్కృత
పద్యః

పలు తెలగు పద్యాలు పలు పద్యాల భావాలు

సంస్కృత
పద్యః

సంస్కృత
పద్యః

తెలుగు
పద్యః

భావము

rowspan లేకుండా టేబులు గీయుట[మార్చు]

సంస్కృత శీర్షిక తెలుగు శీర్షిక తెలుగు భావ శీర్షిక

సంస్కృత
పద్యః

తెలుగు
పద్యః

భావము

సంస్కృత
పద్యః
సంస్కృత
పద్యః
సంస్కృత
పద్యః

పలు తెలగు పద్యాలు పలు పద్యాల భావాలు

సంస్కృత
పద్యః

తెలుగు
పద్యః

భావము

సంస్కృత
పద్యః

తెలుగు
పద్యః

భావము