లవకుశ (1934 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

లవకుశ (1934) సినిమా పాటలు.

  1. సాహసమేల ఈలీల జానకి వ్యధపడకే
  2. హే రామా రాజీవనయనా
  3. మందం మందం మధురనినదైహి వేణు