రుద్రాక్షాది మాలలు - ఫలములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రుద్రాక్షాది మాలలు - ఫలములు


రచయిత

శ్రీ అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ


ప్రకాశకులు

శ్రీ హనుమత్సేవా సమితి

సత్యనారాయణపురం,

విజయవాడ

మూలాలు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg