రామేశ్వర మహత్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

==రామేశ్వర మహాత్మ్యము==

ఇది[మార్చు]

ఏనుగు లక్ష్మణకవి ప్రణీతము[మార్చు]

అష్టావధాని[మార్చు]

శ్రీ రాజా మంత్రిప్రెగడ భుజంగరావు[మార్చు]

బహద్దరు జమీందారు గారిచే[మార్చు]

మంజువాణి యందు ప్రచుంచబడినది[మార్చు]

ఏలూరు[మార్చు]

మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల[మార్చు]

1903[మార్చు]

వెల 0-8-0 అణాలు[మార్చు]

====All rights Reserved.====

ఇతర మూలములు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.