రచయిత:మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మేడేపల్లి వేంకటరమణాచార్యులు
(1862–1943)
చూడండి: జీవితచరిత్ర.

రచనలు[మార్చు]

  • పార్థసారధి శతకము,
  • దేవవ్రత చరిత్రము (ప్రబంధము),
  • సేతుబంధ మహాకావ్యము (ప్రవరసేనరచిత ప్రాకృతకావ్యమున కాంధ్రపరివర్తనము),
  • అలంకారశాస్త్ర చరిత్రము,
  • హర్ష చరిత్రము (వచనము),
  • లౌకికన్యాయ వివరణము.
  • నిఘంటు చరిత్రము (1947) ( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]