రచయిత:మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మల్లాది సూర్యనారాయణ శాస్త్రి
(1880–?)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.

రచనలు[మార్చు]

గ్రంథములు:

 • 1. సంస్కృతవాజ్మయచరిత్ర (2 భాగములు.

ఆంధ్రవిశ్వకలా పరిషత్ప్రచురణములు.

  • 1. వైదిక భాగము. 2. లౌకిక భాగము)
  • 2. ఆంధ్రభాషానుశాసనము (2 భాగములు. చరిత్రాత్మకవ్యాకరణము)
  • 3. ఆంధ్రదశరూపకము (తెనుగుసేత)
  • 4. భాసనాటక కథలు (వచనము. 2 భాగములు)
  • 5. ప్రేమతత్త్వము (స్వతంత్ర పద్యకావ్యము)
  • 6. ఉత్తరరామచరిత్ర (ఆంధ్రీకృతి)
  • 7. భీష్మప్రతిజ్ఞ (స్వతంత్రనాటకము)
  • 8. ఆంధ్రభవిష్యపర్వము (పద్యప్రబంధము)
  • 9. భవభూతినాటకవచనము.
  • 10. విదురనితి.
  • 11. స్త్రీధర్మబోధిని.
  • 12. సత్యకీర్తినాటిక.
  • 13. కవివిడంబనము.
  • 14. మహాభారత విమర్శనము.

సంస్కృతరచనములు:

 • 1. బ్రహ్మసూత్రార్థదీపిక.
 • 2. రజోనన్తర వివాహము.
 • 3. సంస్కృతభాషా (ఇవి షష్టిపూర్తి సంపుటములో ముద్రితములు) అనేక పత్రికలలో వ్యాస రచనలు.

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]