రంగారాయ చరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీకృష్ణ

రంగారాయ చరిత్రము.

దిట్టకవి నారాయణకవి ప్రణీతము.


బొబ్బిలి సంస్థానాధిపతులు

శ్రీ మహారాజా రావు సర్

వేంకట శ్వేతాచలపతి రంగారావు బహద్దర్ కే. సీ. ఐ. ఇ.

వారి యనుమతినిచెన్నపురి:

వావిళ్ల. రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచే

బ్రకటితము.

1914

All Rights Reserved.

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.