యక్ష ప్రశ్నలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు.

శ్రీమతే హయగ్రీవాయనమః.


శ్రీ భగవద్వ్యాస ప్రణీత సంస్కృత

మహాభారతంబు నందలి


యక్ష ప్రశ్నలు.


శ్రీ కావేరీతీరస్థ పరిమళ రంగనాధక్షేత్ర వాసులైన

ఉపన్యాసప్రసిద్ధులగు


శ్రీమత్తిరుమలై కండ్యూరు, రామానుజాచార్యుల వారిచే

విరచితమగు

ఆంధ్ర తాత్పర్య సహితము.

All Rights Reserved.

దీని వెల అణాలు. 3.

మూలాలు[మార్చు]

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.