యండమూరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఛెట్టునీ పుట్టనీ ప్రేమింఛాలి వర్షాన్నీ మంచునీ ప్రేమింఛాలి విస్వాన్నీ, ప్రదకృతినీ, సాటి మనిషినీ ప్రేమింఛేవాడి పెదవి మీది ఛిరునవ్వునీ హ్రృదయం లో ఆనందాన్నీ బ్రహ్మ కూడా ఛెరపలేదడు ..... యండమూరి 'ప్రేమ' నవల నుంఛి

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=యండమూరి&oldid=18737" నుండి వెలికితీశారు