మూస:Telugu poem

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Type.

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4

Ref
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]Usage[మార్చు]

{{telugu poem}} adds a block quotation to an article page.

This is easier to type and more wiki-like than the equivalent HTML <blockquote>...</blockquote> tags and has additional pre-formatted type and reference parameters.

Note: Block quotes do not normally contain quotation marks. See MOS:Blockquote.

Synopsis[మార్చు]

Unnamed (positional) parameters {{Telugu poem|type|lines|ref}} This markup will fail if any parameter contains an equals sign (=).

Numbered (positional) parameters {{Telugu poem|1=type|2=lines|3=ref}}

Named parameters {{Telugu poem|type=phrase|lines=phrase|ref=phrase}}

Style[మార్చు]

Styling is applied through CSS rules in MediaWiki:Common.css.

/* Styling for Template:Quote */
blockquote.templatequote {
   margin-top: 0;
}
blockquote.templatequote div.templatequotecite {
  line-height: 1.5em;
  /* @noflip */
  text-align: left;
  /* @noflip */
  padding-left: 1.6em;
  margin-top: 0;
}

The source title is enclosed in <cite>...</cite>, thus it shows italicized.

Examples[మార్చు]

Markup
{{Telugu poem|type=క.|lines=<poem>నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా 
పుట లేదన మీ త్రితయము 
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥</poem> |ref=(పుట 88) 
Renders as
క.

నటులది దోరసముద్రము
విటులది యొర్గుల్లు కవిటి వినుకొండ,మహా
పుట లేదన మీ త్రితయము
విటఁ గూర్చెను బ్రహ్మ రసికులెల్లరు మెచ్చన్॥

(పుట 88)

Restrictions[మార్చు]

If you do not provide quoted text, the template generates a parser error message, which will appear in red text in the rendered page.

If any parameter's actual value contains an equals sign (=), you must use named parameters or a blank-name parameter, as: {{{|text}}}. (The equals sign gets interpreted as a named parameter otherwise.)

If any parameter's actual value contains characters used for wiki markup syntax (such as pipe, brackets, single quotation marks, etc.), you may need to escape it. See Template:! and friends.

Be wary of URLs which contain restricted characters. The equals sign is especially common. Put a break (newline) after the template, or the next blank line might be ignored.

Line breaks[మార్చు]

The <blockquote> element and any templates that use it do not honor newlines:

Markup Renders as

&lt;blockquote&gt;
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
&lt;/blockquote&gt;

Line 1 Line 2 Line 3 Line 4

The simplest workaround for this is to use the <poem> tag inside <blockquote>, which will convert line breaks to <br /> tags:

Markup Renders as

&lt;blockquote&gt;&lt;poem&gt;
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
&lt;/poem&gt;&lt;/blockquote&gt;

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4

TemplateData[మార్చు]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly error report for this template.

TemplateData for Telugu poem

Adds a block quotation.

మూస పరామితులు[టెంప్లేట్‌డేటాను నిర్వహించు]

పరామితివివరణరకంస్థితి
texttext 1 quote

The text to quote

స్ట్రింగుఐచ్చికం
signsign 2 cite

The person being quoted

స్ట్రింగుఐచ్చికం
sourcesource 3

A source for the quote

స్ట్రింగుఐచ్చికం

Known problems[మార్చు]

This template sets a text style which might ignore one blank line, and so the template must be ended with a break (newline). Otherwise, beware inline, as:

 • text here {{Telugu poem|this is quoted}} More text here spans a blank line

Unless a {{Telugu poem|xx}} is ended with a line break, then the next blank line might be ignored and two paragraphs joined.

See also[మార్చు]

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=మూస:Telugu_poem&oldid=277587" నుండి వెలికితీశారు