మూస:Cc-by-sa-2.5,2.0,1.0

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Some rights reserved
క్రియేటీవ్ కామన్స్ గుర్తింపు నఖచిత్రంక్రియేటీవ్ కామన్స్ పంచాలి నఖచిత్రం
ఈ ఫైలు/బొమ్మను క్రియేటీవ్ కామన్స్
గుర్తింపు ఇస్తూ మార్పులను పంచాల్సిన లైసెన్సులైన 2.5, 2.0, మరియు 1.0లతో చేర్చారు.