మూస:అనువాద స్థితి/doc

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Usage[మార్చు]

The purpose of this template is to evaluate Wikisource translations. It takes two variables: పూర్ణత(Completeness) and నాణ్యత(Quality). Completeness may be a percentage from 0% to 100%, while Quality should be a rating with one of the following values:

చిత్తు: Draft. This text is a draft translation from the original language. It needs corrections and revisions to make it ready for proofreading.
దిద్దబడిన-ఇద్దరు: To be proofread. This text needs to be proofread by a native or advanced speaker of the original language and by a native or advanced English speaker.
దిద్దబడిన-తెలుగేతర: To be validated. The text was proofread by a native or advanced speaker of the original language. A second proofread by a native or advanced English speaker is desired.
దిద్దబడిన-తెలుగు: ఆమోదించబడవలసిన.
ఈ పాఠ్యం తెలుగు మాతృభాషగల వ్యక్తి లేక తెలుగు భాషలో మంచి నైపుణ్యము గల వ్యక్తి దిద్దారు. మూల భాష మాతృభాష గా లేక పట్టుగల ఇంకొక వ్యక్తి రెండవసారిగా దిద్దవలసివుంది.
ఆమోదించబడిన:ఆమోదించబడినది.
ఈ పాఠ్యం తెలుగు మాతృభాషగల వ్యక్తి లేక తెలుగు భాషలో మంచి నైపుణ్యము గల వ్యక్తి దిద్దారు మరియు మూల భాష మాతృభాష గా లేక పట్టుగల ఇంకొక వ్యక్తి కూడా దిద్దారు. అనువాదాన్ని మెరుగుపరచటానికి మీ సలహాలేమైనా చర్చా పేజీలో చేర్చండి..

See also[మార్చు]