మీడియావికీ:Gadgets-definition

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

editing-gadgets

 • wikEd|wikEd.js
 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • TemplatePreloader[ResourceLoader]|TemplatePreloader.js

editing-tools-for-Page-namespace

 • Easy_LST[ResourceLoader|default]|Easy_LST.js
 • pilcrowMarkers[ResourceLoader]|pilcrowMarkers.css

browsing-gadgets

 • Navigation_popups|popups.js|navpop.css

interface-gadgets

 • Site[ResourceLoader|default|top|dependencies=mediawiki.legacy.wikibits,mediawiki.util,jquery.mwExtension,ext.gadget.enwp-boxes,ext.gadget.enwp-lists,ext.gadget.enws-tweaks]|Site.js|Site.css
 • removeAccessKeys|removeAccessKeys.js
 • exlinks|exlinks.js
 • edittop|edittop.js
 • UTCLiveClock|UTCLiveClock.js

hidden

 • enwp-boxes[ResourceLoader|rights=hidden|hidden]|enwp-boxes.css
 • enwp-lists[ResourceLoader|rights=hidden|hidden]|enwp-lists.css
 • enws-tweaks[ResourceLoader|rights=hidden|hidden]|enws-tweaks.css