మీఁగడ తఱకలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మీఁగడ తఱకలు

(వ్యాససంపుటి)రచయిత

శ్రీవేటూరిప్రభాకరశాస్త్రి


Meegrada Tarakalu Sri Veturi Prabhakarasastri 2008 188 P 5010010082711.pdf

ప్రచురణ

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు

తిరుపతి

(శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి 120 వ జయంతి ప్రచురణము)


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg