మానసవీణ మధుగీతం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మామసవీణ మధుగీతం పంతులమ్మ (1978) సినిమా) కోసం వేటూరి సుందరరామమూర్తి రచించారు.

పాటలోని సాహిత్యం[మార్చు]

పల్లవి :
మానసవీణ మధుగీతం మన సంసారం సంగీతం
సాగరమధనం, అమృత మధురం, సంగమ సరిగమ స్వర పారిజాతం || మానసవీణ మధుగీతం ||

చరణం :
ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హృదయపరాగం
ఏ రాగమో ఏమో మన అనురాగం
వలపు వసంతాన హృదయపరాగం
ఎద లోయలలో నిదురించిన నా కోరిక పాడే కోయిల గీతం

శతవసంతాన దశదిశాంతాన సుమ సుగంధాల
భ్రమర నాదాల కుసుమించు నీ అందమే
విరిసింది అరవిందమై కురిసింది మకరందమే || మానసవీణ మధుగీతం ||


జాబిలి కన్న నా చెలి మిన్న పులకింతలకే పూచిన పొన్నా
కానుకలేమి నేనివ్వగలను కన్నుల కాటుక నేనవ్వగలను

పాల కడలిలా వెన్నెల పొంగింది
పూల పడవలా నా తనువూగింది
ఏ మల్లెల తీరాల నిను చేరగలను
మనసున మమతై కడతేరగలను || మానసవీణ మధుగీతం ||


కురిసేదాక అనుకోలేదు శ్రావణ మేఘమని
తడిసేదాక అనుకోలేదు తీరని దాహమని
కలిసేదాక అనుకోలెదు తీయని స్నేహమని

పెదవి నీవుగా పదము నేనుగా ఎదలు కలపగా