మహర్షుల చరిత్రలు (మొదటి భాగము)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రాచీన భారతవర్ష

మహర్షుల చరిత్రలు

మొదటి భాగము
గ్రంథకర్త :

'ఆర్షకవిశిరోమణి'

విద్వాన్ బులుసు వేంకటేశ్వరులు, ఎం. ఏ.

ఆంగ్లభాపోపన్యాసకులు, పీఠికాపురరాజు ప్రభుత్వ కళాశాల, కాకినాడ

ప్రచురణ :

కార్యనిర్వహణాధికారి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి.

1992T.T.D. Relegious Publications Series No. 96

MAHARSULA CHARITRALU

Published by :

Sri M.V.S. PRASAD, I.A.S.

Executive Officer

Tirumala Tirupati Devasthanams

TirupatiSubsidised Price :
Printed at :

Tirumala Tirupati Devasthanams Press, Tirupati

Copies : 10,000

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


Public domain
ఈ కృతి భారత ప్రభుత్వ w:భారత డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా, రచయిత/ముద్రాపకుల అనుమతితో ఆర్ధిక లావాదేవీలు లేకుండా స్కాన్ చేసి సర్వర్లపై వుంచడం ద్వారా 2007-2017 మధ్యకాలంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచబడింది. కొన్ని సమస్యలవల్ల DLI సర్వర్ తాత్కాలికంగా అందుబాటులో లేకున్నా ఈ కృతులు USA కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్కీవ్ లో లభ్యమవుతున్నాయి. హక్కుదారుల ఉద్దేశాన్ని గౌరవిస్తూ, DLI స్కాన్ కంటే మెరుగుగా యూనికోడ్ కు మార్చి ప్రజలకు అందుబాటులో చేయటానికి లాభనిరపేక్షంగా పనిచేసే తెలుగు వికీసోర్స్ సాయపడుతుంది కావున వికీసోర్స్ లో వుంచబడుతున్నది. ఈ కృతిని చదువుకోవటానికి తప్పించి వేరే విధంగా వాడుకొనేవారు సంబంధిత హక్కుదారులను సంప్రదించవలసింది. ఈ విషయమై హక్కుదారులు ఆక్షేపమేమైనా తెలిపితే వికీసోర్స్ నిర్వాహకులు కృతిని తొలగిస్తారు.