భోజరాజీయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

Telugu Classics - Popular Edition Series

భోజరాజీయము

అనంతామాత్య ప్రణీతము


సంగ్రహకర్త- సంపాదకుఁడు

దర్శనాచార్య

శ్రీ కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు


ప్రచురణకర్తలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి

కళాభవనము-సైఫాబాద్ - హైదరాబాదు - 4.

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.