భూకైలాస్ (1940 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సినిమా పాటలు[మార్చు]

 1. అత్యాచారులచేత ధర్మవిలయంబై
 2. ఆసురూప రేఖా ఇదేకా నాధా
 3. ఇదే కదా పార్వతి
 4. కమలామనో విహారీ శౌరీ
 5. దరియేదో చూచుకోరా మేల్కోరా
 6. దేవా జీవాధారా దయరాదా
 7. నడవరే ఆవుల్లారా పొద్దూకిపోయింది
 8. నా మాయా నాటకమే జగతి
 9. నా జన్మ నేటికి ధన్యమాయె
 10. ప్రేమనందమయా సదయా
 11. భువనైక జీవా త్రిగుణాను భావ
 12. మహాదేవా నీ మహిమనే గ్రహింప
 13. మాయలు సాగునే మా యెడల
 14. శంభోశివ లోకైకగురూ శరణం దేహి
 15. శ్రీ సర్వమంగళా ముఖభాసురపూర్ణేందు
 16. సాంబ సదాశివ చంద్రకళాధర శంభో
 17. సుమడోలీకేళీ హాళీ ఉయ్యలో