భీష్మ (1962 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

భీష్మ (1962) సినిమా పాటలు.

  • బ్రహ్మదేవ సుత భాగ్య విధాత
  • మనసులోని కోరికా తెలుసు నీకు ప్రేమిక
  • మహాదేవ శంభో మహేశా గిరీశా
  • హైలో హైలెస్స హంస కదా నా పడవా