భారతి మాసపత్రిక/సంపుటము 8/జనవరి 1931/విషయ సూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయ సూచిక

మంగళసూక్తము

స్వవిషయము

భార్య - పి. కోదండపాణిగారు

నన్నియయతులు-కొన్నిటిగతులు - నడకుదుటి వీరరాజుపంతులుగారు

తొలకరి - పెమ్మరాజు లక్ష్మీపతిరాగు

కాళిదాసుడు - గంటి జోగి సోమయాజిగారు

విరహవీణ - మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావుగారు

పద్యచూడామణి-బుద్ధఘోషాచార్యుడు - పెండ్యాల వేంకటసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిగారు

శ్రీకోటిలింగేశ్వర స్తోత్రము - కీ.శే. కల్లూరి వేంకటరామశాస్త్రిగారు

ఆంధ్ర ముద్రారాక్షస విమర్శానము - కీ.శే. వేదము వేంకటరాయశాస్త్రులుగారు

భట్టబాణుని గృహాగమనము - కొమండూరు కృష్ణమాచార్యులుగారు

' ఏకవీర ' విమర్శ - టే. కామేశ్వరరావుగారు

అసలాశ్రుషోడశి - ప్రతివాది భయంకరం రంగాచార్యులుగారు

ద్రావిడభాషలు - సంధి - కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు

పంతులు-కొడుకు - గుళ్లపల్లి నారాయణమూర్తిగారు

మాతరో - దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారు

ఏకలవ్యుడు - నారసింహశాస్త్రిగారు

శివసముద్రము - శర్మ

శ్రీ సూక్తిసుధానిధి - శ్రీవేంకటపార్వతీశ్వరకవులు

షట్కర్మయుక్తా - శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు

దుర్యోధనునికై సహదేవవాక్యము - మాగంటి రామకృష్ణశాస్త్రిగారు

బాలానందం: సూరీ, సీతీ, వెంకీ: పేరంటం - చింతా దీక్షితులుగారు

పిట్టకథ - రుబ్బుగుండు

పిల్లలపాటలు - గోపరాజు రాజన్నగారు వినోదశిల్పము: బొమ్మసామానులు - శా. నరసింహాచారిగారు

గగనభరద్వాజము - సెట్టి లక్ష్మీనరసింహముగారు

"ఈవు చింతామణివి గదే పూవుబోణి" - పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్థులుగారు

ఫెడరల్ విధానము - మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్యగారు

పరుషేయచిత్రము - చిట్టాప్రెగ్గడ సీతారామాంజనేయులుగారు

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యసభ - చా. వెం. హనుమంతరావుగారు

భారతీస్తవగీతములు - కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రిగారు

హరిద్వారము - కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రిగారు

బుద్ధిహీనులు - శ్రీ విక్రమదేవవర్మగారు

' హిందూ ' శబ్దమున కర్థ మేమి?

కరస్పర్శ - శ్రీ శివశంకరశాస్త్రిగారు

కాశీ విశ్వవిద్యాలయము - కూరపాటి వేంకటరత్నంగారు

కలగూరగంప - సర్ చంద్రశేఖర వెంకటరామన్ గారు;

బొబ్బిలిచిలక - అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిగారు

నాట్యకళ - శాకుంతలమునకు కొన్ని

సంగీతపరిషత్తువారి గాయకమహాసభ

విమర్శనము

శ్రీ రుక్మిణీ సందేశము - సీరము సుభద్రయాంబగారు

సాభిప్రాయ విశేషములు