భారతి మాసపత్రిక/సంపుటము 8/జనవరి 1931/బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య సభ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య సభ

పుట:Bhaarati sanputamu 8 sanchika 1 jan 1931.pdf/145 పుట:Bhaarati sanputamu 8 sanchika 1 jan 1931.pdf/146 పుట:Bhaarati sanputamu 8 sanchika 1 jan 1931.pdf/147

భారతీ స్తవగీతములు

విమర్శకాగ్రేసర బ్రహ్మశ్రీ కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్య శాస్త్రిగారు