భళి వైరాగ్యంబెంతో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


  చక్రవాకం రాగం    త్రిపుట తాళం

ప: భళి వైరాగ్యంబెంతో బాగై యున్నది చం

చలమైన నామనసు నిశ్చలమై యున్నది || భళి ||


చ 1: అరిషడ్వర్గములు నన్నంటకున్నవి శ్రీ

హరి నామ స్మరణ జిహ్వకు అనువై యున్నది || భళి ||


చ 2: గురుధానమున మనసుకుదురై యున్నది చిత్త

మిరువది యారింటి మీద నిరవై యున్నది || భళి ||


చ 3: పరమ శాంతమెన్నగను బాగై యున్నది మాకు

పరతత్వమందే మా బుద్ధి పట్టియున్నది || భళి ||


చ 4: విరసము పోరులేని విధమై యున్నది మాకు

ప్రకృతి యెడబాసి మోక్షమున కిరవై యున్నది || భళి ||


చ 5: గురి భద్రాద్రీశునందే గురువై యున్నది యిపుడు

అరమరలేక రామదాసుడనదగి యున్నది || భళి ||

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.