భరతరసప్రకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శృంగారరసప్రధానంబగు

భరతరసప్రకరణము

సాంధ్రతాత్పర్యము

శ్రీమాన్ నీడామంగలం తిరువేంకటాచార్యులవారిచేత

సమకూర్పఁబడినది

చెన్నపురి:

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము

1932

PRINTED BY

V. RAMASWAMY SASTRULU & SONS,

AT THE 'VAVILLA' PRESS,

MADRAS.