బ్రౌణ్య మిశ్రభాషా నిఘంటు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బ్రౌణ్య

మిశ్రభాషా

నిఘంటు


DICTIONARY

OF

MIXED

TELUGU.

ALSO AN

EXPLANATION

OF

THE

TELUGU

ALPHABET.

MADRAS:

PRINTED AT THE CHRISTIAN KNOWLEDGE SOCIETY'S PRESS,

CHURCH STREET, VEPERY.

18 5 4.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

  • [ ఆర్కీవులో పుస్తక ప్రతి.]

This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.