బాలనాగమ్మ (1959 సినిమా)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. అందమూ ఆనందమూ
 2. అప్పుడునే తిప్పడండి పులి మాంగోరు
 3. ఇంటిలోని పోరు ఇంతింత గాదురా
 4. ఎంతో ఎంతొ వింతలే సంతోషాల కేరింతలే
 5. నీకేలరా హహః ఈ వేదన హహ
 6. జయము జయము శ్రీ వెంకటరమణా
 7. జయజయ గిరిజా రమణా
 8. జోజో రాజా చిన్నారి రాజా
 9. బలే బలే ఫలరసం
 10. లాలి లాలి నా పాపల్లారా
 11. విరిసింది వింత హాయీ