ప్రేమ ఎంత మధురం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గీతం[మార్చు]

ప్రేమ ఎంత మధురం, ప్రియురాలు అంత కఠినం
చేసినాను ప్రేమ క్షీర సాగర మథనం, మింగినాను హలాహలం || ప ||

ప్రేమించుటేనా నా దోషము, పూజించుటేనా నా పాపము
ఎన్నాళ్ళని ఈ ఎదలో ముళ్ళు, కన్నీరుగ ఈ కరిగే కళ్ళు
నాలోని నీ దీపము, నా జీవనాధారము
అది ఆరాలి పోవాలి ప్రాణం || 1 ||
ప్రేమ ఎంత మధురం ||

నేనోర్వలేనూ ఈ తేజము, ఆర్పేయరాదా ఈ దీపము
ఆ చీకటిలో కలిసే పోయి, నా రేపటిని మరిచేపోయి
మానాలి నీ ధ్యానము, కావాలి నే శూన్యము
అపుడాగాలి ఈ మూగ గానం || 2 ||
ప్రేమ ఎంత మధురం ||