ప్రస్తుత భూసమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రస్తుత భూసమస్యలు

హైదరాబాద్ సంస్థానమురచన :

వ్యవసాయదారుల సంఘము

హైదరాబాద్ సంస్థానము


తొలిపలుకు :

డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు, డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు, ఎం.ఎ, (క్యాన్ టల్), డి.లిట్. (ప్రోచాన్సలర్, మైసూరు విశ్వవిద్యాలయము)

వెల రూ 1-8-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg