ఎక్కువగా ట్రాన్స్‌క్లూడయిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 22:57, 7 డిసెంబరు 2019న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:Center‏‎ (16,549 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 2. మూస:P‏‎ (15,523 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 3. మూస:Paragraph tag‏‎ (15,523 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 4. మూస:Paragraph tag/parse‏‎ (15,493 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 5. మూస:RunningHeader‏‎ (8,031 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 6. మూస:Rh‏‎ (7,657 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 7. మూస:తలకట్టు‏‎ (5,657 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 8. మూస:తలకట్టు/సంవత్సరం‏‎ (4,554 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 9. మూస:Is subpage‏‎ (4,527 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 10. మూస:Is number‏‎ (4,527 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 11. మూస:Css image crop‏‎ (4,485 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 12. మీడియావికీ:Proofreadpage pagenum template‏‎ (4,318 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 13. మూస:Header2‏‎ (4,134 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 14. మూస:Right‏‎ (2,421 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 15. మూస:వ్యాస మహాభారతము‏‎ (2,014 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 16. మూస:Left margin‏‎ (1,967 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 17. మూస:Left‏‎ (1,840 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 18. మూస:అన్నమయ్య పాటలు‏‎ (1,548 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 19. మూస:Annamayya-box1-top‏‎ (1,298 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 20. మూస:Annamayya-box2-top‏‎ (1,284 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 21. మూస:Annamayya-box-bottom‏‎ (1,279 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 22. మూస:ఋగ్వేదము‏‎ (1,032 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 23. మూస:Block center‏‎ (998 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 24. మూస:License‏‎ (562 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 25. మాడ్యూల్:Arguments‏‎ (504 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 26. మాడ్యూల్:Yesno‏‎ (502 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 27. మూస:StripWhitespace/1‏‎ (496 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 28. మూస:StripWhitespace‏‎ (496 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 29. మూస:Dotted TOC page listing/1‏‎ (496 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 30. మాడ్యూల్:Message box‏‎ (495 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 31. మాడ్యూల్:No globals‏‎ (495 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 32. మూస:Dotted TOC page listing‏‎ (495 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 33. మాడ్యూల్:Message box/configuration‏‎ (492 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 34. మూస:Sc‏‎ (490 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 35. మూస:DJVU page link‏‎ (488 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 36. మూస:C‏‎ (486 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 37. మూస:Proofreadpage index‏‎ (462 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 38. మూస:Magnify icon‏‎ (420 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 39. మూస:Larger‏‎ (408 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 40. మాడ్యూల్:Documentation/config‏‎ (364 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 41. మాడ్యూల్:Documentation‏‎ (364 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 42. మూస:Documentation‏‎ (363 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 43. మూస:స్వాగతం‏‎ (354 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 44. మూస:వాల్మీకి రామాయణము‏‎ (346 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 45. మూస:Bc‏‎ (323 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 46. మూస:రచయిత‏‎ (316 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 47. మూస:Tl‏‎ (307 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 48. మూస:License scope‏‎ (287 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 49. మూస:Xx-larger‏‎ (285 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 50. మూస:Is century‏‎ (252 పుటలలో ఉపయోగించారు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:MostTranscludedPages" నుండి వెలికితీశారు