సూచిక పుటల జాబితా

Jump to navigation Jump to search
సూచీపుటలు వెతుకు
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. Naajeevitayatrat021599mbp.pdf ‎[915 పేజీలు]
 2. TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu ‎[818 పేజీలు]
 3. 2015.373190.Athma-Charitramu.pdf ‎[691 పేజీలు]
 4. AndhraRachaitaluVol1.djvu ‎[570 పేజీలు]
 5. VrukshaSastramu.djvu ‎[544 పేజీలు]
 6. Aandhrakavula-charitramu.pdf ‎[742 పేజీలు]
 7. PadabhamdhaParijathamu.djvu ‎[890 పేజీలు]
 8. Bhaarata arthashaastramu (1958).pdf ‎[481 పేజీలు]
 9. Andhra bhasha charitramu part 1.pdf ‎[867 పేజీలు]
 10. Kasiyatracharitr020670mbp.pdf ‎[498 పేజీలు]
 11. Abaddhala veta revised.pdf ‎[438 పేజీలు]
 12. Andrulasangikach025988mbp.pdf ‎[432 పేజీలు]
 13. Andhrula Charitramu Part-1.pdf ‎[435 పేజీలు]
 14. DivyaDesaPrakasika.djvu ‎[422 పేజీలు]
 15. Jeevasastra Samgrahamu.pdf ‎[403 పేజీలు]
 16. Jyothishya shastramu.pdf ‎[338 పేజీలు]
 17. Mana-Jeevithalu.pdf ‎[333 పేజీలు]
 18. Gona gannareddy, Adavi Bapiraju.pdf ‎[331 పేజీలు]
 19. 1857 ముస్లింలు.pdf ‎[305 పేజీలు]
 20. SamskrutaNayamulu.pdf ‎[390 పేజీలు]
 21. Geetham Geetha Total.pdf ‎[282 పేజీలు]
 22. SaakshiPartIII.djvu ‎[276 పేజీలు]
 23. Abalaa sachcharitra ratnamaala.pdf ‎[286 పేజీలు]
 24. AndhraKavulaCharitamuVol2.pdf ‎[273 పేజీలు]
 25. AntuVyadhulu.djvu ‎[270 పేజీలు]
 26. Mahaapurushhula-jiivitamulu.pdf ‎[456 పేజీలు]
 27. RangastalaSastramu.djvu ‎[267 పేజీలు]
 28. Aliya Rama Rayalu.pdf ‎[257 పేజీలు]
 29. Adhunikarajyanga025633mbp.pdf ‎[345 పేజీలు]
 30. Abraham Lincoln (Telugu).pdf ‎[243 పేజీలు]
 31. Womeninthesmrtis026349mbp.pdf ‎[252 పేజీలు]
 32. The Verses Of Vemana (1911).pdf ‎[224 పేజీలు]
 33. Aandhra deishamu videisha yaatrikulu.pdf ‎[226 పేజీలు]
 34. Yogasanamulu.djvu ‎[202 పేజీలు]
 35. KutunbaniyantranaPaddathulu.djvu ‎[212 పేజీలు]
 36. Andhraveerulupar025958mbp.pdf ‎[191 పేజీలు]

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:IndexPages" నుండి వెలికితీశారు